Login Login

Błąd uprawnień

Z MAN-HA wiki

Nie masz uprawnień do <action-viewfiles> z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w jednej z grup: Użytkownicy, Administratorzy.