Login Login
MORE

WIDGETS

Widgets

Wanted articles
Who is online?
Article tools

Weryfikacja w testowej usłudze

Z MAN-HA wiki


Jeżeli konfigurujemy IdP w oparciu o Shibboleth lub simpleSAMLphp, to opisy konfiguracji na potrzeby testów są odpowiednio na stronach:

W innych przypadkach trzeba dodać metadane tego testowego dostawcy tożsamości: https://aai.pionier.net.pl/test/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp