Login Login

Shibboleth DS

Z MAN-HA wiki

Jeśli usługa poszukiwania IdP ma być ściśle zintegrowana z przygotowywanym dostawcą tożsamości, należy skorzystać z wbudowanej usługi, patrz EDS.

Centralna usługa poszukiwania IdP

Usługa ta obsługuje komunikaty SAML AuthnRequest oraz protokół Identity Provider Discovery Service Protocol and Profile.

Instalacja i konfiguracja

Pakiet jest dostępny na stronie Shibboleth DS. Instalacja polega na wdrożeniu aplikacji, tj. umieszczeniu pliku .WAR w odpowiednim katalogu oraz konfiguracji. Konfiguracja opisana jest na stronie DSConfiguration Celem konfiguracji jest m.in. wskazanie źródła metadanych dotyczących dostawców tożsamości.