Login Login
MORE

WIDGETS

Widgets

Wanted articles
Who is online?
Article tools

DiscoJuice

Z MAN-HA wiki

DiscoJuice opiera się wyłącznie na języku Javascript, jest bardzo łatwy w użyciu. Automatycznie ustala kraj wyszukania, stosuje API geo-lokalizacji HTML5. Funkcja wyszukania IdP jest realizowana poprzez wklejenie na stronę HTML małego kudu Javascript.

DoscoJuice może działać w postaci usługi "wbudowanej" (embedded) lub jako usługa centralna, albo wręcz globalna.